Implantater på en, flere eller alle tænder

Du kan få lavet tandimplantater som erstatning for en, flere eller alle tænder. Dog er behandlingen afhængig af en tilstrækkelig mængde knogle i kæben, som implantatet skal gro fast i.

Indledende røntgenbillede

Derfor er det nødvendigt med et indledende røntgenbillede. Hvis der ikke er nok knogle, kan vi i mange tilfælde bygge det op under selve operationen. I nogle tilfælde er der dog så lidt knogle, at vi ikke kan tilbyde implantatbehandling, fordi prognosen for behandlingen er for dårlig.

Inden en implantatbehandling foretager vi naturligvis en grundig forundersøgelse og samtale med dig, så du er sikker på, hvad der skal ske og hvordan.

En enkelt tand mangler

En titaniumskrue indopereres i kæbeknoglen og vokser sammen med knoglen under tandkødet. Herefter cementeres en tandkrone i porcelæn fast på implantatet, og tandrækken er atter intakt.

Flere tænder mangler

To eller flere implantater opereres ind i kæbeknoglen og vokser sammen med knoglen under tandkødet. Implantaterne vil fungere som bropiller i en efterfølgende implantatbro med en tandbro i porcelæn.

Alle tænder mangler

4-6 implantater opereres ind i kæben og vokser sammen med knoglen under tandkødet. Disse implantater kan være bropiller for en tandbro med 8-10 tænder, der ser ud og fungerer som dine egne, naturlige tænder.